Om mig

Jag är Freya!

Här erbjuder jag dig tantramassage, det jag kallar tantrisk helande beröring. Jag erbjuder dig även min totala närvaro under den stunden vi möts.  Närvaron märks nog i första hand genom mina händer men mitt hjärta är också närvarande, öppet och lyssnande för att ta emot dig och hålla dig i alla dina uttryck.

Jag arbetar som tempelprästinna och ett av mina tempel är mitt yonirum. Yonirummet skapade jag efter en omtumlande sommar där jag fick uppleva hur den sexuella energin (även kallad livskraft eller prana) vaknade i mig. Efter det uppvaknandet visste jag att jag skulle jobba med människor mer privat i form av sinnlig massage, dearmorering och healing, erbjuda beröring mer på djupet där du och den sexuella energin bor. När vi tillsammans når det djupet sker ofta ett helande som inte alltid är synligt och mätbart för stunden. Men effekten av massagen brukar snart visa sig i form av en större aptit på livet, en djupare avslappning och kontakt med din kropp och dina känslor plus att nya tankar kommer till dig.

Jag är prästinna i Moder Jords tjänst. Att vara prästinna är för mig att följa en uråldrig väg där Gudinnan har en central plats i mitt liv. Gudinnan kommer till mig genom olika uttryck så som i min konst, den sinnliga massagen och i alla mina möten med människor. Att vörda vår moder och allt hon förser oss med är för mig en självklarhet. I mitt varande känner jag också närvaron av guden, vår fader. Ingenting existerar utan de två och gudinnan och guden är alltid med mig.

I mitt arbete med människor använder jag mig också av healing. Jag har arbetat som healer i 17 år och håller även kurser i ämnet. Healingen sker i beröringen, i min andning och i de ljud jag gör under en behandling. Så du kommer att märka av det genom att mina händer ibland stannar upp på din kropp för att känna in och möjliggöra ett helande. Jag kan också trycka på mer specifika punkter på din kropp för att släppa på spänningar jag upplever finns där. Jag vet inte på förhand var och eller när mina händer vill vara stilla eller trycka. Allt sker intuitivt. Det är dina subtila energisignaler som jag följer i min massage och healing.                                                                                                                     

Som en klient uttryckte efter en session:
“Dina händer och armar kändes som två kärleksfulla ormar som slingrade sig över min kropp.”

Och Ann skrev efter tre sessioner:
“TACK för magiska behandlingar Freya. Vilken gåva du har! Jag har aldrig varit med om liknande.”